All rights reserved.
(c) Hakobo 2018

Doping
2008, Galeria Piekary, Poznań
Koszulka lidera
Praca zrealizowana na wystawę Doping,
kuratorowanej przez Kamila Kuskowskiego
i Jarosława Lubiaka

2008, Piekary Gallery, Poznań
Leader's jersey
Work for the exhibition Doping, curated by Kamil
Kuskowski and Jarosław Lubiak