All rights reserved.
(c) Hakobo 2018

Warsaw Design Week 2010
Nerwowa drzemka. O poszerzaniu pola w projektowaniu
A nervous nap. On Expanding the Field in Design
Bec Zmiana / Mokotowska 65